Uuringud astma diagnoosimiseks

spirograafiaPeamised uuringud, mis aitavad arstil diagnoosida astmat ja selle tõsidust, on:
  • Kopsutalitluse uurimine ehk spirograafia
  • PEF test ehk väljahingatava õhuvoolu tippkiiruse mõõtmine
  • Allergiatestid
  • Kopsude röntgenuuring

Kopsutalitluse uurimine ehk spirograafia

Selle uuringu käigus palutakse patsiendil läbi aparaadiga ühendatud huuliku maksimaalselt sügavalt sisse hingata ja siis kohe nii kiiresti kui võimalik välja hingata. Aparaat registreerib kopsude talitlust näitavad parameetrid, millest peamine on FEV1 ehk õhu hulk, mille patsient suutis välja hingata 1 sekundi jooksul. Kui inimesel on astma ja bronhid on ahenenud, siis suudab ta 1 sekundi jooksul välja hingata väiksema osa sissehingatud õhust. Kogu sissehingatud õhu väljahingamiseks kulub enam kui mitu sekundit. Sageli tehakse koos tavalise spirogrammiga ka bronhodilataatortest (BD test). See kujutab endast samade näitajate hindamist enne ja pärast brohilõõgasti inhaleerimist. Pärast tavalise spirogrammi tegemist antakse patsiendile inhaleerida bronhe lõõgastavat ravimit ja korratakse spirogrammi 15 minuti möödudes. Selle testi abil tehakse kindlaks, kuivõrd suur on bronhide ahenemise ulatus ja kui hästi ahenemine möödub bronhilõõgasti toimel.

pefPEF test ehk väljahingatava õhuvoolu tippkiiruse mõõtmine

Teine astma puhul sageli mõõdetav näitaja on PEF. Lühend tuleb inglisekeelsest nimetusest “Peak Expiratory Flow” ja tähendab tõlkes väljahingatava õhuvoolu tippkiirust. PEF näitab samuti, kui kiiresti patsient suudab välja hingata. PEF-i võib mõõta spirograafi või PEF-meetri abil. Kui patsiendil oli hiljuti või mõõtmise hetkel astmahoog, siis on tal normaalsest väiksem PEF väärtus. See viitab sellele, et bronhid on momendil ahenenud. PEF-meeter on väike ja kodus lihtsalt kasutatav. Mõnikord võib arst paluda mõõta PEF-i kodus mõne nädala vältel hommikul ja õhtul, eriti juhul, kui pole arsti visiidil astmale viitavaid sümptome, aga kodus need tekivad. Siis on PEF mõõtmine abiks astma väljaselgitamisel. Veel kasutatakse igapäevast PEF mõõtmist selleks, et hinnata astma kontrolli astet kodus.

allergia test

Allergiatestid

Allergia esinemist mingi kindla aine suhtes on võimalik määrata nahatestide või vereproovi abil. Allergia teste tehakse allergoloogia kabinettides.

rontgen

Kopsude röntgenuuring

Röntgenpildi abil ei ole võimalik astmat diagnoosida. Kopsude röntgenuuringu võib arst määrata, et välistada mõnda muud kopsuhaigust, mis võib kulgeda sarnaste sümptomitega nagu astma. Üks selline haigus võib olla näiteks kopsupõletik.